30 august

Rezultatele probei scrise şi a celei de interviu a examenului organizat pentru promovarea in functia publica de conducere de Sef Serviciu din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

R O M Â N I A                                                                       Data afisarii: 30.08.2018

      JUDEŢUL CLUJ                                                                   Ora afisarii: 14.30

      PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

      Nr. 11868/30.08.2018

 

            A N U N Ţ                                                         

 

 

           

În urma desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a examenului organizat pentru promovarea in functia publica de conducere de Sef Serviciu din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Punctaj la

Scris

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat concurs

1

MIHUT PETRU

75.60

97.20

172.80

ADMIS

 

NOTA

-     Evantualele contestatii se pot depune  la Primaria Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisare.

 

 

            Secretar :   - LEGIAN IOANA VERONICA                        ____________________

 

 

Înapoi la concursuri