21 august

Rezultatele probei scrise şi a celei de interviu a examenului organizat pentru pentru  promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut al unui functionar public angajat al institutiei care ocupa functia publica de executie de politist local

 

R O M Â N I A                                                                       Data afisarii: 21.08.2018

      JUDEŢUL CLUJ                                                                   Ora afisarii: 15.30

      PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

      Nr. 11429/21.08.2018

 

 A N U N Ţ                                            

           În urma desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a examenului organizat pentru  promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut al unui functionar public angajat al institutiei care ocupa functia publica de executie de politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului de ordine si liniste publica al Serviciului Public de Politie Locala, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Punctaj la

Scris

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat concurs

1

BOEREAN PAUL LIVIUS

60

70.33

130.33

Admis

 

NOTA

-     Evantualele contestatii se pot depune  la Primaria Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisare.

 

            Secretar :   - LEGIAN IOANA VERONICA                        ____________________

 

Înapoi la concursuri