23 iulie

Examen pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui functionar public angajat al institutiei

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ                                                                                           
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

ANUNT

 

Primaria Municipiului Gherla organizeaza examen pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui functionar public angajat al institutiei care ocupa funcţia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional principal in cadrul Biroului impunere, urmarire, incasare si control venituri în data de 22.08.2018 ora 10,00 - proba scrisă.

Condiţii de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare in grad profesional superior, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 

 Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Gherla din str. Bobilna nr. 2, camera 36, sau la tel.241926 interior 106

Înapoi la concursuri