9 iulie

Anunt privitor la promovarea in treapta profesionala, organizat in data de  06.07.2018  pentru un post de asistent medical

R O M Â N I A                                                                                        afisat azi: 06.07.2018

JUDEŢUL CLUJ                                                                                    

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                       ora :  13.00

NR 9508/06.07.2018

 

 

A N U N T

 

 

Urmare a probei scrise pentru examenul de promovare in treapta profesionala, organizat in data de  06.07.2018  pentru un post de asistent medical din cadrul Serviciului de asistenta medicala din unitatile de invatamant, comisia de examen a stabilit urmatoarele rezultate:

 

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

PUNCTAJ

OBSERVATII

 

1

DAN RENATA

95.00

PROMOVAT

 

 

 

                          Secretar,

 

RUSU ERIKA-DELIA

 

Înapoi la concursuri