27 iunie

Rrezultatul selectiei dosarului depus pentru examenul privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut al unui functionar public angajat al institutiei

R O M Â N I A                                                                              Afisat azi : 27.06.2018

      JUDEŢUL CLUJ                                                                          ora: 14.00

     PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

     Nr. 9071/27.06.2018

 

 

 

                                                             ANUNT

 

Privind rezultatul selectiei dosarului depus pentru examenul privind

promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut al unui functionar public angajat al institutiei care ocupa functia publica de executie de politist local, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului de ordine si liniste publica al Serviciului Public de Politie Locala

 

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

ADMIS/RESPINS

OBSERVATII

1.

BOEREAN PAUL LIVIUS

ADMIS

 ------------------

 

  • Proba scrisa va avea loc la sediul  Primariei Municipiului Gherla, in data de 05.07.2018, incepand cu ora 10.00.
  • Evantualele contestatii se pot depune  la Primaria Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

 

 

                                                                                        SECRETAR COMISIE

         Rusu Erika Delia

 

 

 

27.06.2018

 

 

Înapoi la concursuri