26 iunie

Rezultatul selectiei dosarului depus pentru examenul privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut al unui functionar public angajat al institutie

 

 

R O M Â N I A                                                                              Afisat azi :26.06.2018

      JUDEŢUL CLUJ                                                                          ora: 14.00

     PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

     Nr. 8995/26.06.2018

 

                                                             ANUNT

 

Privind rezultatul selectiei dosarului depus pentru examenul privind

promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut al unui functionar public angajat al institutiei care ocupa functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Biroului impunere, urmarire, incasare si control venituri

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

ADMIS/RESPINS

OBSERVATII

1.

GRIGORAS CIPRIAN

ADMIS

 ------------------

 

  • Proba scrisa va avea loc la sediul  Primariei Municipiului Gherla, in data de 04.07.2018, incepand cu ora 10.00.
  • Evantualele contestatii se pot depune  la Primaria Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

 

                                                                                        SECRETAR COMISIE

         Rusu Erika Delia

 

26.06.2018

 

 

            

Înapoi la concursuri