26 iunie

EXAMEN DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA -SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA MEDICALA DIN UNITATILE DE INVATAMANT

 

                                                                                                                                                             VIZAT

                                                                                              PRIMAR

                                                                                      NESELEAN IOAN

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA

Pentru un post de asistent medical-personal contractual din cadrul Serviciului  Public de Asistenta Medicala din Unitatile de Invatamant

 

 

Data si locul desfasurarii examenului : 06.07.2018, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Gherla din str Bobilna nr.2;

 

BIBLIOGRAFIA:

 

-  LEGEA   Nr. 477 din  8 noiembrie 2004- privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

- Ghid de nursing cu tehnici de evaluare si ingrijiri corespunzatoare nevoilor fundamentale- coordonator lucrare Lucretia Titirica, Editura “Viata Medicala Romaneasca”;

 

Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise.

 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul RUNOS.

 

 

Afisat azi  25.06.2018 la sediul Primariei Municipiului Gherla;

 

 

Nr. 8962/25.06.2018

Înapoi la concursuri