17 aprilie

Rezultatele probei scrise a concursului organizat in data de 17.04.2018, pentru ocuparea a 2 functii publice de executie in cadrul  Compartimentului circulatia pe drumurile publice a Serviciului Public de Politie Locala a  Primariei Municipiului Gherla

R O M Â N I A                                                                                       afizat azi:  17.04.2018

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                               

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                             ora : 16.00

NR.  5637/17.04.2018

        

 

A N U N T

 

       Privind rezultatele probei scrise a concursului organizat in data de 17.04.2018, pentru ocuparea a 2 functii publice de executie in cadrul  Compartimentului circulatia pe drumurile publice a Serviciului Public de Politie Locala a  Primariei Municipiului Gherla, Comisia de concurs, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Gherla, nr. 552/26.03.2018 a stabilit urmatoarele rezultate:

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

PUNCTAJ

OBSERVATII

COMPARTIMETUL CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE

Politist local clasa I-a, grad profesional debutant

1

POP RAZVAN RADU

21.00

RESPINS

Politist local clasa III-a, grad profesional superior

1

BANYAI RAMONA DIANA

59.00

ADMIS

2

LUPSOR COSMIN  VASILE

37.33

RESPINS

3

VERES MIRCEA RADU

22.66

RESPINS

4

DANI MARIUS MARCEL

08.00

RESPINS

Nota :

 

-       Evantualele contestatii se pot depune  la Primaria municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisare.

-    Proba  de interviu va avea loc in data de 20.04.2018 ora  12.00 la sediul Primariei Municipiului Gherla.

 

     Secretar,

 

RUSU ERIKA DELIA

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la concursuri