16 aprilie

Rezultatele la proba scrisa a concursului organizat in data de 16.04.2018 pentru ocuparea  unei  functii publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior in cadrul Biroului impunere, urmarire, incasare si control venituri

R O M Â N I A                                                                                       afizat azi: 16.04.2018

 JUDEŢUL CLUJ                                                                                           ora: 15.00

 PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                             

 NR. 5566/16.04.2018

        

 

A N U N T

 

 

       Privind rezultatele la proba scrisa a concursului organizat in data de 16.04.2018 pentru ocuparea  unei  functii publice de executie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior in cadrul Biroului impunere, urmarire, incasare si control venituri al Serviciului financiar contabil, comisia de concurs, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Gherla Nr.512/08.03.2018  a stabilit urmatoarele rezultate:

 

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

PUNCTAJ

OBSERVATII

1.

STEIU CRISTIAN IONEL

79.33

ADMIS

2.

MARGINEAN ANA-MARIA

66.66

ADMIS

3.

COSTE SIMONA ANGELA

64.66

ADMIS

4.

PASTOR EMMA-RAMONA

30.66

RESPINS

           

Eventualele contestaţii se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla în 24 de ore de la data afişării anunţului conform Hotarârii nr. 611/2008, art 63.

Anunţul a fost afişat la ora  14.30  în data de 16.04.2018 la afişierul  public (curtea instituţiei) cât și pe site-ul  Primăriei Municipiului Gherla   

Proba  INTERVIU se va susţine de către candidaţii admişi la proba scrisă, în data de  19.04.2018 la ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Gherla , str. Bobalna  nr.2.   

Înapoi la concursuri