13 aprilie

Rezultatele obtinute la proba de verificare a aptitudinilor fizice pentru concursul organizat in data de 18.04.2018, pentru ocuparea a 2 functii publice de executie in cadrul Compartimentului de ordine si liniste publica, paza bunurilor

R O M Â N I A                                                                                                 Afisare

      JUDEŢUL CLUJ                                                                                   Data: 13.04.2018

     PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                               Ora 12.00

      NR    5459/13.04.2018                                                                             

     

 

A  N  U  N  T

 

 Privind rezultatele obtinute la proba de verificare a aptitudinilor fizice pentru concursul organizat in data de 18.04.2018, pentru ocuparea a 2 functii publice de executie in cadrul Compartimentului de ordine si liniste publica, paza bunurilor a Serviciului Public de Politie Locala a  Primariei Municipiului Gherla  

 

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

ADMIS/RESPINS

Politist local clasa III-a, grad profesional superior

1.

BUTUR MARIUS-NUCU

RESPINS

2.

MIHAILA ALIN-PAVEL

ADMIS

3.

POP CORNEL

ADMIS

4.

STOIAN VASILE -MARIUS

ADMIS

5.

UNGUREAN DUMITRU- LIVIU

ADMIS

6.

VAIDA ALEXA- RADU

ADMIS

7.

VARGA ADRIAN

ADMIS

Politist local clasa III-a, grad profesional debutant

1.

BUTUR ROMULUS

ADMIS

2.

DAN NICOLAE

ADMIS

3.

EID-COROIAN IBRAHIM-FLORIN

ADMIS

4.

PACURAR TUDOR CRISTIAN

ADMIS

5

PETER MIHAI-ADRIAN

ADMIS

6

RADULESCU GABRIELA

ADMIS

7.

VOINA LAURA AURELIA

ADMIS

 

  • Proba scrisa va avea loc la sediul  Primariei Municipiului Gherla, in data de 18.04.2018, incepand cu ora 10.00.

  • Evantualele contestatii se pot depune  la Primaria Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

13.04.2018

                        Secretar,

           RUSU ERIKA DELIA

Înapoi la concursuri