13 aprilie

Rezultatele obtinute la proba de verificare a aptitudinilor fizice pentru concursul organizat in data de 17.04.2018, pentru ocuparea a 2 functii publice de executie in cadrul Compartimentului circulatia pe drumurile publice

 

R O M Â N I A                                                                                                 Afisare

      JUDEŢUL CLUJ                                                                                   Data: 13.04.2018

     PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                               Ora : 12.00

      NR.   5456/13.04.2018                                                                             

     

 

 

 

A  N  U  N  T

 

 Privind rezultatele obtinute la proba de verificare a aptitudinilor fizice pentru concursul organizat in data de 17.04.2018, pentru ocuparea a 2 functii publice de executie in cadrul Compartimentului circulatia pe drumurile publice a Serviciului Public de Politie Locala a  Primariei Municipiului Gherla  

 

 

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

ADMIS/RESPINS

COMPARTIMETUL CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE

Politist local clasa I-a, grad profesional debutant

1.

POP RAZVAN RADU

ADMIS

Politist local clasa III-a, grad profesional superior

1.

DANI MARIUS MARCEL

ADMIS

2.

LUPSOR COSMIN VASILE

ADMIS

3.

MOLDOVAN IOAN- CLAUDIU

ADMIS

4.

VERES MIRCEA RADU

ADMIS

5.

BANYAI RAMONA- DIANA

ADMIS

 

 

 

  • Proba scrisa va avea loc la sediul  Primariei Municipiului Gherla, in data de 17.04.2018, incepand cu ora 10.00.

  • Evantualele contestatii se pot depune  la Primaria Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

 

13.04.2018

 

                        Secretar,

           RUSU ERIKA DELIA

Înapoi la concursuri