26 martie

Anunț examen pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui deţinut a unui functionar public angajat al institutiei

 • Primaria Municipiului Gherla organizeaza examen pentru promovarea in gradul profesional

  imediat superior celui deţinut a unui functionar public angajat al institutiei care ocupa funcţia publica de

  executie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul financiar-contabil în data de

  26.04.2018 ora 10,00 - proba scrisă.

  Condiţii de participare:

  Pentru a participa la examenul de promovare in grad profesional superior, funcţionarul public

  trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

  - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2

  ani calendaristici;

  Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Gherla din str. Bobilna nr. 2,

  camera 36, sau la tel.241926 interior 106.

Înapoi la concursuri