15 martie

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea a 2  functii publice de executie vacante, in cadrul Compartimentului circulația pe drumurile publice dupa cum urmeaza

Primaria Municipiului Gherla organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a 2  functii publice de executie vacante, in cadrul Compartimentului circulația pe drumurile publice dupa cum urmeaza:

 

  • Polițist local clasa I-a, grad profesional debutant ID post 254895
  • Polițist local clasa III-a, grad profesional superior ID post 471305

 

   Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de polițist local clasa I-a, grad profesional debutant:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor juridice/administrative;
  • Permis de conducere categoria B

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de polițist local clasa III-a, grad profesional superior:

  • Studii medii respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
  • Permis de conducere categoria B;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani

            Probele stabilite pentru concurs:

            - selecţia dosarelor de înscriere,

            - probă suplimentară*,

            - probă scrisă,

            - interviu.

             *proba suplimentară: categoria solicitare fizică “normală” (probele pentru femei și bărbați: viteză, rezistenţă) - probă eliminatorie;

            Candidaţii se vor prezenta numai în ţinută sportivă adecvată probelor sportive menţionate mai sus.

 

Data, ora şi locul organizării probei suplimentare se vor afișa la finalizarea probei de selecţie a dosarelor.

   Etapele desfasurarii concursului :

a)  Depunerea dosarelor de inscriere se va face pina in ziua de  10.04.2018, ora 15,30 la Primaria Municipiului Gherla, Serviciul  Resurse Umane , salarizare, camera 36;

b)  Selectarea dosarelor se va face in perioada 11.04.2018 si afisarea rezultatelor cu  ״  Admis״ si ״ Respins ״

c) Proba suplimentara va avea loc in data de 13.04.2018  pe Stadionalul Olimpia Gherla

 c) Proba scrisa va avea loc la data de  17.04.2018 , orele 10,00  la sediul primariei;

 d) Interviul se va desfasura la data de 20.04.2018 , orele 11,00 la sediul primariei;

 e) Afisarea rezultatelor se va face in  data de 20.04.2018, orele 14,00.

           

Dosarele in vederea participarii la concurs trebuie sa cuprinda documentele prevazute la art. 49 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

                        BIBLIOGRAFIA

         In cadrul Compartimentului circulația pe drumurile publice

            Pentru postul de Polițist local clasa I-a, grad profesional debutant

1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

3. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

6. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumuri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea de Guvern nr.1391/2006, pentru aprobare Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice.

9. Constitutia Romaniei

 

 

                  Pentru postul de Polițist local clasa III-a, grad profesional superior

1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

 3. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 155/2010, poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

6. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumuri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea de Guvern nr.1391/2006, pentru aprobare Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice

9. Constitutia Romaniei

 

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul institutiei sau la telefon 0264241926 (int.106).Persoana de contact: Necula Ileana – Serviciul  Resurse Umane.”

 

 

 

 

 

Înapoi la concursuri